background

Faaliyet Konuları ve Süreleri

FAALİYET KONULARI VE SÜRELERİ

GASBAS'ta yer alabilecek faaliyet konuları 3218 sayılı Serbest Bölgeler kanununa göre tespit edilmiştir. Buna göre, Üretim, alım-satım, montaj-demontaj, bakım-onarım, bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama, depo işletmeciliği, işyeri kiralama ve diğer konular olarak belirlenmiştir. Bunun dışında, GASBAŞ içinde sigortacılık, bankacılık ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilebilinir.

GASBAŞ çevrenin ve küresel kaynakların korunması konusunda bilinçli ve çağdaş anlayışa sahip bir düzene izin vermektedir. Çevreye zararı dokunabilecek atık madde içeren üretim tesisleriniz izin almaları mümkün değildir.

FAALİYET RUHSATI SÜRELERİ

          KİRACI KULLANICILAR  

             - Üretim faaliyetinde bulunacak firmalar için bu süre 20 yıldır

             - Diğer faaliyet konuları için bu süre 15 yıldır.

             - Ruhsat başvuru bedeli 5.000.-US$'dır

         YATIRIMCI KULLANICILAR

             - Üretim faaliyetinde bulunacak firmalar için bu süre 45 yıldır.

             - Diğer faaliyet konuları için 30 yıldır.

             - Ruhsat başvuru bedeli 5.000.-US$'dır

Yatırımcı kullanıcılar tarafından alınacak işyeri kiralama ruhsatı, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülürse azami süresi 5 yıl olmak üzere ihtiyaca göre verilmektedir.

Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetleri Genel Müdürlüğünce proje bazında değerlendirilecek özel yatırımlar için 49 veya 99 yıllık süreyle faaliyet ruhsatı almak mümkündür.