background

Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

Yenilikçi ve katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, hayata geçiren, ihtiyaç odaklı hizmet yöntemlerinde uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir organizasyon yapısı oluşturmak, bu yapıyı kurumun hedefleri doğrultusunda dinamik tutmak, değişimlere hazır olmasını sağlamak ve gerekli her türlü sistemi uygulamak.