background

Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKASI

GASBAŞ, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dâhilinde hizmetlerini gerçekleştirir. 

  • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını,
  • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetlerin uygulanmasını,
  • Çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın çevre bilincinin artırılmasını hedefliyoruz.