background

Serbest Bölgelerin İşlevi

SERBEST BÖLGELERİN İŞLEVİ

  • Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkan sağlayacak uygun zemin yaratılması,
  • Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda ve zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi,
  • Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı,
  • Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı,
  • Yeni istihdam olanaklarının yaratılması,
  • Türk ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak bakımından bir basamak olması