background

Serbest Bölge Hangi Amaçlarla Kurulur

SERBEST BÖLGELER HANGİ AMAÇLARLA KURULUR?

Serbest Bölgelerin başlıca kuruluş amaçları; yabancı sermaye yatırımlarını ve dış ticareti artırmak, yerli üreticilerin dünya piyasalarındaki fiyattan girdi temin etmelerini sağlayarak uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak, ihracata dönük sanayilerin gelişmesini teşvik etmek suretiyle ihracatı artırmak, döviz girişini artırmak, yeni iş imkanları yaratarak istihdam sorununun çözümüne yardımcı olmak, gelişmiş üretim ve yönetim tekniklerinin yurt dışından ülke ye getirilmesi suretiyle ekonomik standartlar yükseltmektir. Serbest bölgeler özellikle gelişmekte olan ülkelerce dünya ekonomisine daha hızlı entegrasyon sağlamak amacıyla da kullanılan politikalardan birisidir.

Ülkemizdeki serbest bölgelerin kuruluş amaçları aşağıdaki şekilde sayılmıştır:

  • İhracat için yatırım ve üretimi artırmak,
  • Yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak,
  • Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek,
  • Dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak.