background

Serbest Bölgelerin Avantajları

SERBEST BÖLGELERİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Bu kapsamda serbest bölgelerin avantajları şu şekilde sıralanıyor:

1) Yüzde 100 kurumlar vergisi istisnası
Serbest Bölgede üretim yapan firmalar, Türkiye’de dönem sonunda ödemekle mükellef oldukları Kurumlar Vergisi’nden istisna tutuluyor.

2) Yüzde 100 gelir vergisi istisnası
Gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgelerde gerçekleştirdikleri üretim faaliyetleri sonucu elde ettikleri kazanç ve iratlardan Gelir Vergisi de alınmıyor.

3) Muhtasar ödemesi muafiyeti
Üretiminin yüzde 85’ini ihraç eden kullanıcılar personel için gelir vergisi ödenmediğinden yüzde 25-40 oranında ucuz işçilik sağlanıyor.

4) KDV muafiyeti
Türkiye’den serbest bölgeye yapılan mal ve hizmet satışı katma değer vergisinden muaftır.

5) Serbest kar transferi
Serbest bölgede elde edilen kâr ve iratlar Türkiye dahil istenilen herhangi bir ülkeye, kambiyo mevzuatına uygun olarak, vergilendirilmeden serbestçe transfer edilebiliyor.

6) Gümrük vergisi muafiyeti
Serbest Bölgelere giren mallar gümrük vergisinden muaftır.

7) KKDF muafiyeti
Kabul kredili ithalatlarda uygulanan yüzde 3 oranındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu serbest bölge içinde uygulanmıyor.

8) Ucuz enerji kullanımı
Serbest Bölgelerde elektrik ve yakıt KDV’den muaf olduğu için, ucuz enerji kullanımı sağlanıyor.