background

Mali ve Ticari Avantajlar

MALİ VE TİCARİ AVANTAJLAR

Bölgedeki faaliyetler dolayısı ile elde edilen kârlar serbest olarak istenilen ülkeye transfer edilebilir,

  - Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bankalardan döviz bazında düşük faizli cazip işletme ve yatırım kredileri temin etmek mümkündür.

  - Dövizle yapılan alış-veriş, firmaların işletme sermayelerini enflasyon karşısında korumaktadır.

  - Yurt dışından Bölgeye getirilen yeni ve 2. el makineler ve mallar için gümrük vergisi, diğer vergiler ve fon ödenmez.

  -  Gümrüksüz alanda süresiz stok tutup, talep oldukça partiler halinde varsa gümrük vergisini veya sadece KDV'sini ödemek suretiyle Türkiye'ye mal satma imkanı vardır.

  - Türkiye'den Bölgeye yapılacak satışlar serbest bölgeden yurtdışına gönderileceği için bölge kullanıcıları Türkiye'den KDV ödemeksizin mal satın alabilirler.

  -  Bölgede faaliyet gösteren firmalar KDV, gümrük vergisi ve KKDF'den muaf tutulmuşlardır.

  - Bölgemizde alım-satım, stok değerleme ve muhasebeleştirme konvertıbl işlemleri tercih doğrultusunda döviz cinsinden yapılabileceği için kullanıcılar enflasyondan olumsuz etkilenmezler.

  -  GASBAŞ' da takas yoluyla ticaret serbesttir.

Serbest Bölgelerde grev ve lokavt, bölgenin faaliyete geçmesinden itibaren on yıl süreyle yasaklanmıştır.