background

Coğrafi Konum Avantajı

TARİHİ İPEK YOLUNDA YATIRIM YAPIN

Güneydoğu Anadolu'yu batıya, Akdeniz ve Ortadoğu 'ya bağlayan kara ve demir yollarının merkez noktası olması, Gaziantep Havaalanı 'nın uluslararası niteliğe çıkarılmış olunması şehrimize mal, hizmet ve ziyaretçi akışını yoğunlaştırmaktadır.
Coğrafi konumu bakımından bölgeler arasında bir köprü gibi duran Gaziantep her şeyden önce bir ticaret merkezidir. Gaziantep bu dev sanayisi ve ekonomik yapısı ile GAP kapsamı içerisinde bulunan illerin tümünden daha ileri durumda olmakla beraber, GAP ile direkt ilişkisi bulunmaktadır. Coğrafi konum olarak GAP kapsamında olan bölgenin tamamlayıcısı ve kapısı durumundadır.

Gaziantep, GAP bölgesine yakınlığı yanı sıra SURİYE, IRAK ve diğer Orta Doğu ülkeleri ile diğer önemli bir köprü rolü oynamaktadır. Daha önemlisi; Gaziantep, IRAK için tedarik edilen mallar için merkezdir. Bu coğrafi avantajların ötesinde, Gaziantep kendi endüstriyel kapasitesine sahiptir. Gaziantep Serbest Bölgesi 1,2,3,4.5. Organize Sanayi bölgelerine komşudur.

Bu açıdan bakıldığında, Gaziantep Serbest Bölgesinin coğrafi konumu nedeniyle birçok avantajları bulunmaktadır.

Bölge, Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu üzerinde kurulmuş olup Mersin ve İskenderun limanlarına bağlanan otoyola yakın konumdadır.