Duyurular

SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ,DEVRİ,SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN 2012/3 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.SERBEST BÖLGE ADRESLİ MALLAR' A İLİŞKİN 2018/1 VE 2003/2 SAYILI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIRGAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2017 İŞLEM HACMİ 33.244.742 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.2017/ 5 SAYILI GENELGE İLE MAL GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIRGAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2015 İŞLEM HACMİ 86.295.782 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.SERBEST BÖLGELERDEN BAŞKA BİR ÜLKEYE YAPILAN SATIŞLARIN TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN KREDİ, SİGORTA VE GARANTİ HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDISERBEST BÖLGELER BİLGİSAYAR UYGULAMA PROGRAMINDA GİRİŞ İZİN BELGESİ VE TAŞIT PULU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER.SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ,DEVRİ,SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2014/5 SAYILI GENELGEGAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2014 İŞLEM HACMİ 134.454.581 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.Yeni Teşvik Sistemi (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar)KULLANICI FİRMA YETKİLİLERİ TARAFINDAN MÜRACAAT YAPILDIĞI TAKTİRDE HAFTA SONU,BAYRAM VE RESMİ TATİLLERDE İŞLEMLERİN AKSATILMADAN YAPILABİLMESİ İÇİN BÖLGEDE YETERLİ PERSONEL BULUNABİLECEKTİR.SOSYAL YAPISI

EĞİTİM

Halk Eğitimi


İlimizde Yaygın Eğitim faaliyetleri Halk Eğitimi Başkanlığı koordinatörlüğün-de, ikisi İl Merkezinde olmak üzere, 9 İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlü-ğü'nce yürütülmektedir. Bu merkezlerimizde 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında 28 kadrolu öğretmen, 11 kadrolu usta öğretici, 454 ücretli ve fahri usta öğretici görev yapmaktadır.

2001 - 2002 Eğitim Öğretim Yılında Önderliğini Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'in eşleri Sayın Semra Sezer'in yaptığı Ulusal Eğitime Destek Kampanyası çerçevesinde başta giyim, makine nakışı, ev mefruşat, bağlama, mandolin, halk oyunları, el sanatları, halıcılık, kilimcilik, üniversiteye hazırlık, Anadolu ve Fen Liselerine hazırlık, bilgisayar, kalorifer ateşçilik, anne-çocuk eğitimi, avcılık, aşırtmalı aba güreşi, kuaförlük, Bilgisayar Bakım ve onarım kursu ile kooperatifçilik olmak üzere 51 branşta toplam 10.295 vatandaşımız Mesleki ve Sosyal - Kültürel Kurslara katılmıştır.

Okuma-yazma kurslarına ise büyük bir önem verilmekte olup, açılan 233 adet 1. ve 2. kademe okuma - yazma kurslarında 3.776 yetişkinimize okuma - yazma öğretilmiştir.

2001 - 2002 Eğitim-Öğretim yılında Bakanlığımız ile çeşitli firmalar arasında imzalanan protokoller gereği düzenlenen yarışmalara Halk Eğitim Merkezlerimiz aktif bir şekilde katılmış olup, Makine Nakışı dalında Nizip Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Türkiye 2.si ve mansiyon ödülü, Cam ve Porselen Boyama Yarışmasında ise; Şehitkamil Halk Eğitimi Merkezi Türkiye 2.si, Cam boyama dalında Şahinbey Halk Eğitimi Merkezimiz mansiyon ödülü almışlardır.

2002 - 2003 Eğitim – Öğretim yılında da yine Ulusal Eğitime Destek Kampanyası etkin bir şekilde devam etmektedir. 20 Şubat 2003 tarihi itibariyle İl genelinde 42 branşta 365 kurs açılmış olup; 5.474'ü kadın, 3.016'sı erkek olmak üzere toplam 8.490 kursiyere eğitim verilmektedir. Bu kurslardan 113'ü Şahinbey İlçesinde, 64'ü Şehitkamil İlçesinde, 17'si Yavuzeli İlçesinde, 49'u Nizip İlçesinde, 30'u Karkamış İlçesinde, 9'u Oğuzeli İlçesinde, 40'ı İslahiye İlçesinde, 27'si Nurdağı İlçesinde, 16'sı Araban İlçesinde açılmıştır.

42 adet 1. ve 2. Kademe Okuma- Yazma Kurslarına da 357 kadın, 275 erkek olmak üzere, toplam 632 yetişkin devam etmektedir.

2002-2003 eğitim öğretim yılı taşımalı ilköğretim uygulaması nedeniyle ilimiz ilçelerinde toplam 65 taşıma merkezi ilköğretim okullarına 500 köy ilköğretim okulundan 4.290 Kız, 5.820 Erkek öğrenci olmak üzere toplam 10.110 öğrenci taşınmakta olup, yıllık toplam gider 2.798.162.198.347 TL.'dir.

Milli Eğitim

2002-2003 öğretim yılında okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim ders kitaplarının 2002 Haziran 2537 sayılı Tebliğler Dergisine göre seçimi yapılarak form Bakanlığımız Yayımlar Dairesi Başkanlığına sunulmuştur. Bakanlığımız Yayımlar Dairesi Başkanlığı'ndan gelen Ödünç Ders Kitapları Komisyonumuzca dağıtımı tespit edilmiş olup, ilçelerimize dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızdan gelen genelgeler gereği için ilgili şubelere bilgi için ise Müdürlüğümüz İlköğretim Müfettişleri Başkanlığına verilmiştir. Resmi Gazetelerin takibi yapılmıştır. İlk ve Orta dereceli okul müdürlüklerinden gelen öğretim şekli ile ilgili değişiklikler Müdürlüğümüz İlköğretim Müfettişlerince hazırlanan inceleme raporuna göre yapılmıştır.

Okullarımızda Toplam Kalite yönetimi ve okul gelişim modeli uygulamasına devam edilmektedir. İlimiz genelinde 07 ŞUBAT 2003 tarihi itibariyle 10.863 Kız 5.404 Erkek olmak üzere toplam 16.267 ilköğretim okulu öğrencisi sürekli devamsız duruma düşmüş olup, sürekli devamsız duruma düşen ilköğretim okulu öğrencilerinin ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince devam takip işlemleri yapılmaktadır. Bakanlığımızca yapılan denetimler sonucunda görülen eksiklikler okul müdürlüklerine bildirilmiştir. Müdürlüğümüz İdarecileri tarafından okullarımızın denetimi yapılmaktadır. Fakir öğrenciler Valilik Oluru ile İlimiz Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına yerleştirilmiştir. 2002-2003 eğitim öğretim yılına ait Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kız Meslek Lisesi bünyesindeki uygulamalı sınıflarında ortaöğretim ve ilköğretim bünyesinde eğitim öğretimini sürdüren anasınıflarında ve çocuk klüplerinde ücretleri ücret tespit komisyonunca tespit edilmiş olup, ilgili okul müdürlüklerine duyurulmuştur.

İlimiz Anadolu Liseleri ve Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde açık kalan kontenjanlar için ön kayıtla öğrenci müracaatı alınmış olup, yönetmeliğe göre açık kontenjanlar doldurulmuştur. 2002-2003 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi hazırlanmış olup, tüm okul müdürlüklerine gönderilmiştir. Öğrencileri Hayata Hazırlama Projesi uygulamasına devam edilmekte, komisyon tarafından çalışma takvimi hazırlanmış olup, çalışma takvimine göre iş ve işlemler takip edilmekte ve ayrıca çalışma takvimi ve rapor Bakanlığımıza gönderilmiştir.

 

 

Copyright © 2007 GASBAŞ Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.