Duyurular

GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2020 İŞLEM HACMİ 61.616.681 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ,DEVRİ,SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN 2012/3 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.SERBEST BÖLGE ADRESLİ MALLAR' A İLİŞKİN 2018/1 VE 2003/2 SAYILI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIRGAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2017 İŞLEM HACMİ 33.244.742 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.2017/ 5 SAYILI GENELGE İLE MAL GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIRSERBEST BÖLGELERDEN BAŞKA BİR ÜLKEYE YAPILAN SATIŞLARIN TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN KREDİ, SİGORTA VE GARANTİ HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDISERBEST BÖLGELER BİLGİSAYAR UYGULAMA PROGRAMINDA GİRİŞ İZİN BELGESİ VE TAŞIT PULU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER.SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ,DEVRİ,SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2014/5 SAYILI GENELGEGAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2014 İŞLEM HACMİ 134.454.581 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.Yeni Teşvik Sistemi (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar)KULLANICI FİRMA YETKİLİLERİ TARAFINDAN MÜRACAAT YAPILDIĞI TAKTİRDE HAFTA SONU,BAYRAM VE RESMİ TATİLLERDE İŞLEMLERİN AKSATILMADAN YAPILABİLMESİ İÇİN BÖLGEDE YETERLİ PERSONEL BULUNABİLECEKTİR.Faaliyet Konuları ve Süreleri
Gaziantep Serbest Bölgesi
Gaziantep Serbest Bölgesi'nin Avantajları
Altyapı ve Teknik Donanım
Faaliyet Konuları ve Süreleri
Ruhsat Çeşitleri
Ruhsat Başvuru Prosedürü
Yürürlükteki Mevzuat
 

GASBAS'ta yer alabilecek faaliyet konuları 3218 sayılı Serbest Bölgeler kanununa göre tespit edilmiştir. Buna göre, Üretim, alım-satım, montaj-demontaj, bakım-onarım, bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama, depo işletmeciliği, işyeri kiralama ve diğer konular olarak belirlenmiştir. Bunun dışında, GASBAŞ içinde sigortacılık, bankacılık ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilebilinir.

GASBAŞ çevrenin ve küresel kaynakların korunması konusunda bilinçli ve çağdaş anlayışa sahip bir düzene izin vermektedir. Çevreye zararı dokunabilecek atık madde içeren üretim tesisleriniz izin almaları mümkün değildir.

FAALİYET RUHSATI SÜRELERİ

KİRACI KULLANICILAR........................................................... 10 YIL
*Üretim Faaliyetinde Bulunacak Firmalar İçin Bu Süre 15 Yıldır.
**Ruhsat başvuru bedeli 5.000.-US$'dır

YATIRIMCI KULLANICILAR...................................................... 20 YIL
*Üretim Faaliyetinde Bulunacak Firmalar İçin Bu Süre 30 Yıldır.
**Ruhsat başvuru bedeli 5.000.-US$'dır

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünce proje bazında değerlendirilecek özel yatırımlar için 49 veya 99 yıllık süreyle faaliyet ruhsatı almak mümkündür.

* Proje bazında uygun görülen faaliyetlere ilişkin ruhsat bedeli
49 Yıl için 100.000.-US$'dır
99 Yıl için 250.000.-US$'dır

 

Copyright © 2007 GASBAŞ Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.