Duyurular

GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2020 İŞLEM HACMİ 61.616.681 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ,DEVRİ,SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN 2012/3 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.SERBEST BÖLGE ADRESLİ MALLAR' A İLİŞKİN 2018/1 VE 2003/2 SAYILI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIRGAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2017 İŞLEM HACMİ 33.244.742 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.2017/ 5 SAYILI GENELGE İLE MAL GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIRSERBEST BÖLGELERDEN BAŞKA BİR ÜLKEYE YAPILAN SATIŞLARIN TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN KREDİ, SİGORTA VE GARANTİ HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDISERBEST BÖLGELER BİLGİSAYAR UYGULAMA PROGRAMINDA GİRİŞ İZİN BELGESİ VE TAŞIT PULU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER.SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ,DEVRİ,SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2014/5 SAYILI GENELGEGAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2014 İŞLEM HACMİ 134.454.581 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.Yeni Teşvik Sistemi (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar)KULLANICI FİRMA YETKİLİLERİ TARAFINDAN MÜRACAAT YAPILDIĞI TAKTİRDE HAFTA SONU,BAYRAM VE RESMİ TATİLLERDE İŞLEMLERİN AKSATILMADAN YAPILABİLMESİ İÇİN BÖLGEDE YETERLİ PERSONEL BULUNABİLECEKTİR.MALİ VE TİCARİ AVANTAJLAR
Gaziantep Serbest Bölgesi
Gaziantep Serbest Bölgesi'nin Avantajları
Altyapı ve Teknik Donanım
Faaliyet Konuları ve Süreleri
Ruhsat Çeşitleri
Ruhsat Başvuru Prosedürü
Yürürlükteki Mevzuat
 

Bölgedeki faaliyetler dolayısı ile elde edilen kârlar serbest olarak istenilen ülkeye transfer edilebilir,

Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bankalardan döviz bazında düşük faizli cazip işletme ve yatırım kredileri temin etmek mümkündür,

Dövizle yapılan alış-veriş, firmaların işletme sermayelerini enflasyon karşısında korumaktadır.

Yurt dışından Bölgeye getirilen makineler ve mallar için gümrük vergisi, diğer vergiler ve fon ödenmez,

Gümrüksüz alanda süresiz stok tutup, talep oldukça partiler halinde varsa gümrük vergisini veya sadece KDV'sini ödemek suretiyle Türkiye'ye mal satma imkanı vardır,

Türkiye'den Bölgeye yapılacak satışlar ihracat sayılacağından, Bölge kullanıcıları Türkiye'den KDV ödemeksizin mal satın alabilirler,

Bölgede faaliyet gösteren firmalar KDV, gümrük vergisi ve KKDF'den muaf tutulmuşlardır.

Bölgemizde alım-satım, stok değerleme ve muhasebeleştirme konvertıbl dövizlerle yapıldığı için kullanıcılar enflasyondan olumsuz etkilenmezler.

GASBAŞ' da takas yoluyla ticaret serbesttir.

Serbest Bölgeler'de grev ve lokavt, bölgenin faaliyete geçmesinden itibaren on yıl süreyle yasaklanmıştır.

 

Copyright © 2007 GASBAŞ Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.